Typy osobowości


Idź do treści

Typy osobowości - Podstawowe Typy

Pierwszym, który podjął się klasyfikacji ludzkich temperamentów, był Hipokrates, grecki lekarz i ojciec medycyny żyjący około 2400 lat temu. Do pierwszych zaliczał się również Galen, który był rzymskim lekarzem, żyjącym około 150 roku naszej ery.
Obaj wyróżniali cztery typy osobowości, które opierały się na czterech specjalnych płynach występujących w ludzkim organizmie, zwanych humorami.


Koncepcja czterech humorów była powszechnie akceptowana w ówczesnej medycynie.
Do płynów tych należały: czerwona krew, żółta żółć z wątroby, czarna żółć (zakrzepła krew) ze śledziony i lepki śluz czyli flegma.
Indywidualna osobowość czy temperament, zależały od ilości humorów organizmie danej jednostki, i tak:

  • człowiek z nadmiarem krwi miał być szczęśliwy, ożywiony, entuzjastycznie nastawiony do życia. Typ ten nazwano sangwinicznym,
  • człowiek z nadmiarem żółtej żółci miał mieć skłonności do irytacji i nerwowości. Ten typ nazwany był cholerycznym. (chole – żółciowy),
  • człowiek z nadmiarem żółci miał być smutny, nieszczęśliwy i przygnębiony. Temperament melancholijny (melano – ciemny, czarny),
  • człowiek z nadmiarem flegmy miał być spokojny i apatyczny, pozbawiony entuzjazmu. Temperament flegmatyka.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego